top of page
footer2.png

Managementcoaching

Kiezen voor Pro-Scope betekent kiezen voor helderheid. En kiezen voor een proces waarin je samen, met alle betrokkenen, tot oplossingsrichtingen komt die werken. En dat op een solide, verantwoorde manier. Om een probleem daadwerkelijk duurzaam op te lossen, is het allereerst noodzakelijk om dat probleem te benoemen en duidelijk te beschrijven. In veel gevallen blijkt namelijk dat wat gezien wordt als ‘het’ probleem, slechts een symptoom van een dieper liggend vraagstuk is.

We starten daarom met de briefing door de opdrachtgever, die we vervolgens vertalen naar de debriefing: de (her)formulering van het probleem. Is de opdrachtgever het hier mee eens, dan wordt op maat het oplossingsvoorstel gemaakt en gaan we volgens planning aan de slag. Zo kom je, als opdrachtgever, nooit voor onaangename verrassingen te staan.

Pro-Scope richt zich niet op specifieke branches of bepaalde lagen in organisaties. Pro-Scope werkt integraal, afhankelijk van de probleemstelling. En dit kan zijn op de werkvloer, maar ook op managementniveau, tot en met herpositionering of het mission statement en de consequenties daarvan voor de organisatie en de bedrijfscultuur.

Pro-Scope is graag bereid om de managers van Scale-Ups te begeleiden bij de ontwikkeling van hun bedrijven. 

Road_08_source.jpg

Wil je de mogelijkheden bespreken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

bottom of page