top of page
footer2.png

De SCOPE  -methode

®

Anders Denken, Beter Doen

Op basis van hun gebundelde know how hebben de partners van Pro-Scope de SCOPE-methode ontwikkeld: een innovatieve, breed toepasbare denk- en werkwijze, die leidt tot snelle, inspirerende oplossingen op het gebied van procesoptimalisatie, organisatie, communicatie, strategie en management.

De SCOPE-methode helpt instellingen en bedrijven hun doelen vast te stellen en/of sneller te behalen. De betrokkenen zijn hierbij zelf leidend. Zij worden tijdens het project bijgestaan door een of meer SCOPE adviseurs in de keuze voor de juiste richting(en).

SCOPE staat voor: 

Start 
Commitment  
Ontwikkeling 
Propositie 

Evaluatie 

- Bepaling van je doelen en je planning
- Heldere afspraken maken met alle betrokkenen
- Het proces om nieuwe inzichten en oplossingen te creëren
- Denkrichtingen en oplossingen selecteren en uitwerken

- De resultaten evalueren en je nieuwe, volgende doelen bepalen

Het proces wordt op deze wijze inzichtelijk gemaakt. Er kan doelgericht gewerkt worden aan nieuwe inzichten en oplossingen voor uiteenlopende opdrachten.

De SCOPE-methode richt zich niet op specifieke branches of bepaalde lagen in organisaties. SCOPE werkt integraal, afhankelijk van het probleem. En dit kan zijn op de werkvloer, maar ook op managementniveau, tot en met herpositionering of het mission statement en de consequenties daarvan voor de organisatie en de bedrijfscultuur.

Bij de SCOPE-methode staat niet het succesvol doorlopen van een training of coachingsprogramma centraal, maar de blijvende oplossing van het probleem door anders te denken en daardoor beter te doen! Wil je meer weten? Volg dan de Introductieworkshop SCOPE.

bottom of page