top of page
footer2.png

Disclaimer

Algemeen


Indien je je toegang verschaft tot de website van Pro-Scope B.V., word je geacht van deze disclaimer te hebben kennisgenomen.


Informatie


Aan de samenstelling van deze website wordt veel zorg besteed. De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden met het voornaamste doel om de bezoeker kennis te laten maken met de producten, diensten en activiteiten van Pro-Scope B.V.. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of jurisdictie dan Nederland.

Aansprakelijkheid


Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de risico’s van elektronische communicatie, kunnen er onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Deze website kan links bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door Pro-Scope B.V. gecontroleerd of onderhouden worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites van derden.

 

Copyright


Onze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website of iets van deze website te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, op welke wijze dan of in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pro-Scope B.V..


Algemene voorwaarden


Alle diensten en/of werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht met Pro-Scope B.V. en daarop zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

De overeenkomst is bindend nadat de opdrachtbevestiging door Pro-Scope B.V. is ondertekend.

bottom of page